Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων, απέστειλε στους 38 Βουλευτές, οι οποίοι παρενέβησαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και επέτυχαν την παράταση για την υποβολή των Ενστάσεων επί των δασικών χαρτών, αίτημα για νέα παρέμβασή τους, προκειμένου να διορθωθεί η υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020, επειδή αυτή ανατρέπει τις διατάξεις του άρθρου 48, του νόμου 4685/2020 και οδηγεί στον μη αποχαρακτηρισμό ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΈΣ των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, που οι διατάξεις του επιβάλουν.

Αναδεικνύουν ακόμη φορά την κλασική επιδίωξη των αρμοδίων διοικητικών παραγόντων, να παραποιούν τις διατάξεις των νόμων, δια υπουργικών και μη αποφάσεων, αλλά και δια εγκυκλίων, προκειμένου να επιβάλουν τις απόψεις τους ή προκειμένου να αποκτήσουν αρμοδιότητες.

Καταγγέλλουν ότι δεν επέτυχε ο σύλλογος των δασολόγων του ΥΠΕΝ με την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το επιδιώκουν με την ανωτέρω απόφαση, η οποία αποτελεί εισήγηση της Διευθύνσεως Δασών.

Επισημαίνουν ότι η απόφαση είναι αντίθετη προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες εκδοθήκαν επί της προσφυγής του συλλόγου των δασολόγων, που είναι υπάλληλοι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την οποία ζητούσαν την κατάργηση των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου.

Featured Image

Επισημαίνουν επίσης ότι η μη τροποποίησή της αυτής της αποφάσεως θα οδηγήσει στη ακύρωση της εγκρίσεως των δασικών χαρτών.

Επισημαίνουν τέλος, ότι τα Δάση και οι Πραγματικές Δασικές εκτάσεις ανέρχονται στο 50% της επιφάνειας της και είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταξύ των κρατών της Ευρώπης και άνω του 34% που είναι ο Μέσος Όρος δασοκάλυψη της Ε.Ε. σύμφωνα με τα στοιχεία, που προέκυψαν από τη καταμέτρηση της δασοκάλυψης που διενέργησε η Ε.Ε. σε όλη την Ευρώπη.

Ζητούν δε να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του νόμου και οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, τις οποίες καθορίζει ό Δασικός Κώδικας από το 1929 (νόμος 4173/1929, Ε. Βενιζέλου).

Featured Image