Την δική του πρόταση δημοσιοποίησε το ΑΚΚΕΛ για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε να μην χαθούν επιδοτήσεις από τους Έλληνες αγρότες, όπως επισημαίνει.

Αναλυτικά η πρόταση: Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική η οποία θα κρίνει τις επιδοτήσεις των Ελλήνων αγροτών, το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας τονίζει ότι έως σήμερα υπάρχει μόνο ένα Προσχέδιο Χόγκαν, το οποίο αναφέρεται σε πλήρης σύγκλιση με μοναδικό κριτήριο τα εκτάρια ανά κράτος, κάτι που είναι καταστροφικό για τους αγρότες της χώρας μας, αφού και οι επιδοτήσεις τους θα μειωθούν από 25-55%.

Σχετικά με την πρόταση πλήρους σύγκλισης το ΑΚΚΕΛ αντιπροτείνει: Αξιοποίηση των ήδη διαμορφωμένων συμμαχιών με άλλα Κράτη-μέλη και περαιτέρω διεύρυνσή τους με τις υπάρχουσες συμμαχίες του ΑΚΚΕΛ στην κατεύθυνση της αύξησης του προϋπολογισμού για την νέα ΚΑΠ.

Featured Image

Επίσης την μη εφαρμογή της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης με μόνο κριτήριο την ανά εκτάριο ενίσχυση, αλλά να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες και ιδιομορφίες των Κρατών-μελών, όπως ο αριθμός των δικαιούχων, το ύψος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, το κόστος παραγωγής, η βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, η διαφορά του γεωργικού µε το εξωγεωργικό εισόδηµα κλπ.

Δυστυχώς όμως για την χώρα μας στην πρόσφατα συσταθείσα Επιτροπή Γεωργίας ΔΕΝ μετέχει ως τακτικό μέλος ΚΑΝΕΝΑΣ Έλληνας ευρωβουλευτής, κάτι που υποδηλώνει την αδιαφορία της κυβέρνησης αλλά και όλων των κομμάτων που εξέλεξαν Ευρωβουλευτές για την νέα ΚΑΠ αλλά και για τον αγροτικό κόσμο.

Featured Image