Με νέα φορολογική κλίμακα και χωρίς εισφορά αλληλεγγύης διαμορφώνονται φέτος τα εκκαθαριστικά σημειώματα των αγροτών.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “ Ύπαιθρος” για τους αγρότες αλλά και για όλους όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ελεύθερο επάγγελμα το μέτρο της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμοστεί κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2020 που θα δηλωθούν το 2021 δηλαδή με τα φετινά εκκαθαριστικά.

Από 22 ευρώ το όφελος

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ και φθάνουν το 20% για το τμήμα του εισοδήματος από 220 .001 ευρώ και άνω.

Πιο αναλυτικά, οι συντελεστές διαμορφώνονται σε:

-0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
-2,2% για εισόδημα 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ
-5% για τμήμα εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ
-6,5% για το τμήμα από 30.001 έως 40.000 ευρώ
-7,5% για το τμήμα από 40.001 έως 65.000 ευρώ
-9% για το τμήμα από 65.001 έως 220.000 ευρώ
-10% για εισόδημα άνω των 220.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα (στην περίπτωση των αγροτών “καθαρό” δηλαδή έσοδα μείον έξοδα) 13.000 ευρώ θα έχει επομένως όφελος 22 ευρώ (1.000 Χ 2,2% )από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης .Σε άλλο παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα έχει όφελος 426 ευρώ (8.000 Χ2,2% +5%) .Σημειωτέον ότι από την εισφορά αλληλεγγύης εξαιρούνται επίσης τα εισοδήματα από τόκους , μερίσματα , δικαιώματα ακίνητης περιουσίας και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου .Αντίθετα με εισφορά επιβαρύνονται τόσο ο ι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Featured Image

Εισαγωγικός συντελεστής

Πέρα από το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης βέβαια τα σημαντικά νέα για τους αγρότες έρχονται από τη φορολογική κλίμακα , η οποία θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020.

Το νέο σύστημα προβλέπει:

-Εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος
-Συντελεστή 22% για το τμήμα από 10.000, 01 ευρώ έως 20.000 ευρώ
-Συντελεστή 28 % για το τμήμα από 20.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ
-Συντελεστή 36 % για το τμήμα από 30.00,01 ευρώ έως 40.000 ευρώ
-Συντελεστή 44 % για το τμήμα από 40.00,01 ευρώ έως 40.000,01 ευρώ και πάνω

Παράλληλα, η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται σε:
-777 ευρώ για όσους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα
-810 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο
-900 ευρώ για όσους έχουν δύο τέκνα που οδηγεί σε αφορολόγητο 10.000 ευρώ
-1.120 ευρώ για όσους έχουν τρία τέκνα που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ
-1.340 ευρώ για όσους έχουν τέσσερα τέκνα και άνω που οδηγεί σε αφορολόγητο 1.340 ευρώ.

Τις παραπάνω εκπτώσεις θα δικαιούνται ακέραιες μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα το ποσό της έκπτωσης ψαλιδίζεται κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος. Για παράδειγμα αγρότης με εισόδημα 13.000 ευρώ δίχως παιδιά θα έχει έκπτωση φόρου 757 ευρώ αντί για 777 ευρώ

Featured Image