Η καλλιέργεια του Λωτού Rojo Brilliante και Jiro

Ο λωτός θεωρείται μία καλλιέργεια σχετικά εύκολη ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί η επίτευξη φρούτων ποιοτικών αλλά και ταυτόχρονα ανθεκτικών απαιτεί τεχνικές και καλλιεργητικές γνώσεις. Είναι καλλιέργεια που απαιτεί συχνές αρδεύσεις και γόνιμα εδάφη, ενώ δεν προτιμά τα βαριά κοκκινοχώματα. Η βλάστηση της ξεκινάει αργά τον Απρίλιο και η άνθηση γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Οι ποικιλίες που έχουν επικρατήσει είναι η Rojo Brilliante Και η Jiro οι οποίες είναι άσπερμες και πρέπει να καλλιεργούνται μόνες τους. Αν υπάρχει δένδρο άλλης ποικιλίες εντός του αγροκτήματος τότε οι καρποί θα έχουν σπέρμα (κουκούτσι) λόγο της επικονίασης κάτι που δεν το θέλει η αγορά. Ο λωτός αρδεύεται όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο μέχρι τη συγκομιδή. Οι αραιές αρδεύσεις επιφέρουν μικροκαρπία και πρόωρη ωρίμανση.

Featured Image

Πίνακας 1. Προτεινόμενοι ψεκασμοί για ένα υγιές αγρόκτημα

Ιανουάριος – Φεβρουάριος·                Οι ασθένειες που προβάλλουν τον λωτό στην χώρα μας είναι ελάχιστες, ωστόσο καλό είναι να γίνεται ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα την χειμερινή περίοδο (cuprum 3lt/ton) για την γενικότερη απολύμανση των πληγών κλαδέματος.
·       Ψεκασμοί με πολυσουλφίδιο του Ασβεστίου (θειασβέστιο) σε αγροκτήματα που έχει εντοπισθεί βαμβακάδα, κηροπλάστης (Ceroplastes rusci), ψευδόκοκκος (Planococcus  citri), ή μυτιλόμορφη ψώρα (40lt/τον)
           
Απρίλιος·          Τον μήνα αυτό είναι η καλύτερη περίοδος για την βασική λίπανση της καλλιέργειας. Η λίπανση πρέπει να γίνει βάση της εδαφολογική ανάλυσης σε συνδυασμός με την αναμενόμενη παραγωγή. Ο λωτός απαιτεί σεβαστές ποσότητες αζώτου και καλίου. Για μία παραγωγή 4 τον./στρ. απαιτούνται περίπου 15 μονάδες αζώτου, 4 Φωσφόρου, 25 καλίου και 8 ασβεστίου. Τα εδάφη μας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οργανική ουσία σε ποσοστό 2,5-4%. 
·       Πριν την έκπτυξη των οφθαλμών πρέπει να γίνει η πρώτη εφαρμογή θερινού πολτού σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των κοκκοειδών. Ο λωτός είναι πολύ ευαίσθητος στις προσβολές από κηροπλάστη και ψευδόκοκκο.        
Μάϊος·         Αυτή την περίοδο έχουμε την έκπτυξη των οφθαλμών και τη δημιουργία βλαστών που φέρουν τα άνθη. Η ύπαρξη χαμηλών θερμοκρασιών τη νύχτα απαιτεί τη χρήση αμινοξέων ή σκευασμάτων με εκχυλίσματα φυκιών για την αποφύγει της ανθόρροιας 
·    Όπου είναι εφικτό μπορεί να γίνει εφαρμογή χουμικών και φουλβικών από το έδαφος με υδρολίπανση για την βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. Ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμοσθεί και χηλικός ψευδάργυρος από το έδαφος Zn-EDTA 500γρ/στρ. 
·         Σε εδάφη όπου υπάρχει βεβαιωμένη έλλειψη ασβεστίου στο έδαφος μπορεί να γίνει εφαρμογή πυριτικού ασβεστίου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο από την άνθηση. Προσοχή, ο λωτός και ειδικά οι άσπερμες ποικιλίες είναι επιρρεπής στην καρπόπτωση το καλοκαίρι. Συνήθως αυτή γίνεται σε τρία στάδια, μετά την άνθηση, τον Αύγουστο και το Φθινόπωρο. Οι καλοκαιρινές λιπάνσεις (αζώτου) και οι ακανόνιστες αρδεύσεις επιτείνουν το πρόβλημα. 
Ιούνιος·         Μετά την ανθοφορία ξεκινάει τάχιστα η ανάπτυξη των καρπών. Σε αυτό το στάδιο η εφαρμογή διαφυλλικών πλούσιων σε αυξίνες, κυτοκιννίνες και αμινοξέα βελτιώνουν το τελικό μέγεθος του καρπού. 
·         Η άρδευση είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο λωτός απαιτεί επαρκείς υγρασία στο έδαφος. 
·         Σε αγροκτήματα με ιστορικό έντονης προσβολής από κηροπλάστη και ψευδόκοκκου πρέπει να γίνει εφαρμογή Movento σε δόση 750cc-1000cc/τον στο τέλος της άνθησης. 
Ιούλιος-Αύγουστος·         Τους μήνες αυτούς εστιάζουμε στην άρδευση, στο θερινό κλάδεμα και στο αραίωμα των περίσσιων καρπών. Στην ποικιλία Jiro όπου απαιτείται μπορεί να γίνει και εφαρμογή καολίνη 20κιλα/τον για το ηλιέγκαυμα. Σε ανεπτυγμένα και μεγάλα δένδρα (άνω των 10 ετών) μπορούν να αναπτυχθούν 350 καρποί στην ποικιλία Jiro και 150-200 καρποί στην ποικιλία Rojo Brilliante.
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος·         Τους μήνες αυτούς τα δένδρα μας εισέρχονται στην διαδικασία σταδιακής ωρίμανσης των καρπών. Πρέπει να γίνουν σταδιακά 2 τουλάχιστον ψεκασμοί για τις μετασυλλεκτικές ασθένειες των καρπών στα ψυγεία (Alternaria). Τα εγκεκριμένα σκευάσματα είναι το century και το serenade aso. 

Πηγή: Σάββας Παστόπουλος, γεωπόνος

Featured Image