Μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Εκτός από τις εφαρμοστικές διατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, ανακύπτουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων αλλά και την αδυναμία των μελετητών να ολοκληρώσουν με επιτυχία χιλιάδες φακέλους σε ένα σύνθετο αντικείμενο το οποίο ακολουθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες γίνονται δέκτες αυτών των ενστάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται τελικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να επιλέξει την προκήρυξη του συγκεκριμένου καθεστώτος (Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία) μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Βεβαίως, ο αρμόδιος, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, επιμένει μέχρι τώρα με δηλώσεις του ότι στο σχέδιό του είναι η δημοσιοποίηση της εν λόγω προκήρυξης εντός του Ιουλίου, καθώς εγκρίθηκαν, όπως διαβεβαιώνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου και τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Κρίσιµο πλέον, για να τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα, είναι να εκδοθεί άµεσα και η σχετική υπουργική απόφαση µε ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα ορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των αγροτών µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου.

Featured Image

Το ζήτηµα που απασχολεί βέβαια εδώ µεγάλη µερίδα των υποψήφιων επενδυτών είναι εκείνο της επιδότησης µηχανολογικού εξοπλισµού και ειδικότερα των τρακτέρ και των παρελκόµενων, που στον περασµένο Αναπτυξιακό Νόµο συνάντησαν αρκετά προβλήµατα και κάποια µάλιστα απορρίφθηκαν λόγω εσφαλµένης ερµηνείας της κείµενης νοµοθεσίας από αξιολογητές.

Το θέµα αυτό αναµένεται να λύσει η σχετική απόφαση, που θα προβλέπει ρητά ποιες δαπάνες είναι επιλέξιµες στα πλαίσια του καθεστώτος «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» που θα προκηρυχθεί µε προϋπολογισµό περί τα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται, πως στο παραπάνω καθεστώς θα µπορούν να κάνουν αίτηση αγρότες-φυσικά πρόσωπα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού έως 200.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης (ενίσχυση επί των δαπανών), µετά και την έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την ΕΕ, για αυτήν την κατηγορία επενδύσεων θα είναι:

Αττική: 35-45%
Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%
Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 70%
Για την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου Μεγαλόπολης & όµορων ∆ήµων Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%.
Οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα µπορούν να φτάσουν το 80% των παραπάνω ποσοστών.