Εκτίμηση Ιουλίου του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για την παραγωγή και κατανάλωση βαμβακιού στην Ελλάδα το 2019/20 (πρώτος πίνακας).

Στο δεύτερο διάγραμμα είναι η εξέλιξη της έκτασης που καλλιεργείται με βαμβάκι στην Ελλάδα από το 1960 σε χιλιάδες εκτάρια (1 εκτάριο = 10 στρέμματα), στο τρίτο διάγραμμα είναι η εξέλιξη των στρεμματικών αποδόσεων σε κιλά εκκοκκισμένου ανά εκτάριο και στο τέταρτο διάγραμμα η παραγωγή της Ελλάδας σε χιλιάδες μπάλες εκκοκκισμένου (1 μπάλα = 218 κιλά).

Featured Image

Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι ζημιές στην Βόρεια Ελλάδα από την κακοκαιρία στα βαμβάκια είναι μεγάλες, οπότε πάμε για μείωση παραγωγής.

Featured Image