Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2022, η κα Αγγελική Οικονόμου, Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ, ο κος Τάκης Πεβερέτος, Πρόεδρος του ΣΕΚ, ο κος
Βασίλης Μεγαλοβασίλης, Πρόεδρος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδος «ΕΣΕ» και ο κος Σάββας Κεσίδης, Πρόεδρος του ΠΟΚΚ, συμφώνησαν
και υπέγραψαν το καταστατικό ίδρυσης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ).

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κομβική συγκυρία για το χώρο του κρέατος και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρώπη.

Featured Image

Όραμα και στόχος της Διοίκησης της Οργάνωσης είναι η ένωση των φορέων του Τομέα της Κτηνοτροφίας και του τομέα του Κρέατος
συνολικά και η ανάπτυξή τους στην χώρα μας καθώς και η δυναμική και ισότιμη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Με πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, η ΕΔΟΤΟΚΚ απευθύνει κάλεσμα ενότητας στους παραγωγικούς φορείς της κτηνοτροφίας
και τις οργανώσεις όλου του εμπλεκόμενου συμπλέγματος με το ζωικό κεφάλαιο, το κρέας και τα παράγωγά του με σκοπό τη
προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων τους καθώς και την θετική συνδρομή όλων στην Εθνική οικονομία.

Featured Image