Με ένα limit down το απόγευµα της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου, η διεθνής τιµή βάµβακος έχασε το στήριγµα των 80 σεντς ανά λίµπρα, σε µια εξέλιξη που γκρέµισε τις τιµές για το ελληνικό σύσπορο κάτω από τα 70 λεπτά το κιλό.

Η ευκολία µε την οποία η αγορά διασπά πτωτικά κάθε επίπεδο στήριξης της διεθνούς τιµής, καθιστά αµφίβολο το ενδεχόµενο µιας αντιστροφής της τάσης και επιστροφής της αγοράς σε ένα ανοδικό κανάλι. Υπό αυτήν την έννοια, η απογοήτευση των παραγωγών δεν κρύβεται και πλέον όλοι µιλούν για τη µεγάλη χαµένη ευκαιρία της φετινής εµπορικής σεζόν.

∆ύο φορές η αγορά σχηµάτισε κορυφές γύρω ή ακόµα και πάνω από το 1 ευρώ το κιλό για το σύσπορο, ωστόσο οι πλειοψηφία των παραγωγών επέλεξε την αναµονή, ποντάροντας επί της ουσίας σε περαιτέρω άνοδο. Και αν η µη αξιοποίηση της πρώτης ευκαιρίας του Μαΐου χωράει δικαιολογίες, η ταχύτητα της πτώσης τον περασµένο Ιούνιο µόλις διατυπώθηκε για πρώτη φορά πιο ξεκάθαρα η ανησυχία για τις προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας, θα έπρεπε να είχε διδάξει τους παραγωγούς ώστε να αδράξουν την επόµενη ευκαιρία. Και αυτή δεν άργησε να έρθει, ενώ µάλιστα συνέπεσε µε τις τελευταίες εργασίες πριν ξεκινήσουν οι προετοιµασίες της συγκοµιδής.

Σήµερα, ακόµα και οι πιο αισιόδοξοι εκ των αναλυτών, δεν εντοπίζουν καµία αιτία ή αφορµή για ένα ανοδικό γύρισµα της αγοράς. Ακόµα και µια σηµαντική µείωση της παραγωγής των ΗΠΑ στην επόµενη έκθεση προσφοράς και ζήτησης του USDA δύσκολα θα µπορούσε να λειτουργήσει ως σκαλοπάτι για ανάκτηση χαµένων επιπέδων, αφού το µεγάλο πρόβληµα της αγοράς σήµερα, είναι η ανησυχία για τη ζήτηση. Αν δεν υπάρξει αλλαγή του ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος, οι δυνάµεις της αγοράς βάµβακος έστω να σταθεροποιηθεί κοντά στη ζώνη των 90 σεντς, είναι λίγες θα σχολιάσουν στελέχη της αγοράς.

Χαµηλές αποδόσεις

Featured Image

Φυσικά υπάρχουν και παραγωγοί που επέλεξαν να φιξάρουν µέρος της παραγωγής τους έγκαιρα και σε καλές τιµές, γύρω από τα 94 λεπτά το κιλό, στις αρχές του περασµένου Σεπτεµβρίου. Εκείνη την περίοδο ορισµένα εκκοκκιστήρια, έδωσαν τη δυνατότητα σε ορισµένους αποδεδειγµένα επιµελείς παραγωγούς να κλείσουν ακόµα και 400 κιλά το στρέµµα, την ώρα που ο γενικός κανόνας δίνει τη δυνατότητα για προπωλήσεις από 150 έως 300 κιλά το στρέµµα. Φυσικά, οι χαµηλές αποδόσεις που επικράτησαν κατά κανόνα φέτος στα περισσότερα παραγωγικά κέντρα, φαίνεται να δυσκολεύουν εκείνους που έκλεισαν περισσότερα από όσα έδωσε τελικά το χωράφι τους. Βέβαια, αυτές οι λιγοστές περιπτώσεις, γίνονται ευκαιρία για κάποιους που δεν έκλεισαν, ώστε να καλύψουν µε την παραγωγή τους τα κιλά που λείπουν από τα αισιόδοξα συµβόλαια προπωλήσεων.

∆ιαρροές στρεµµάτων προεξοφλούν σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Οι τιµές των συµβολαίων του ∆εκεµβρίου 2023 στην περιοχή των 70 σεντς η λίµπρα πάντως, δίνουν µια ασύµφορη εξίσωση για τις προοπτικές της καλλιέργειας την επόµενη χρονιά. Ήδη στα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας, αρκετοί παραγωγοί έχουν πάρει την αποφάση να κόψουν στρέµµατα για του χρόνου, κάτι που παγιώνεται κάθε βδοµάδα, καθώς βλέπουν το σκληρό σιτάρι να ενισχύεται και το χρηµατιστήριο βάµβακος
να ντύνεται στα κόκκινα.

Μεγαλύτερο είναι το πρόβληµα στις ΗΠΑ, όπου οι αποφάσεις σποράς παίρνονται ήδη καθώς κόβονται τα βαµβάκια και η παραγωγή προγραµµατίζεται βάσει των τιµών που δίνουν οι δείκτες σε ορίζοντα µεγαλύτερο των 12 µηνών. Υπό αυτήν την έννοια, αναλυτές της αµερικάνικης αγοράς, εκτιµούν ότι θα χρειαστεί µια αναπροσαρµογή των τιµών στα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης του 2023 προκειµένου να µην υπάρξουν µεγάλες διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς.

Από την άλλη, το ρίσκο της καλλιέργειας βάµβακος σε ένα περιβάλλον οικονοµικής ύφεσης είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε καλλιέργειες όπως η σόγια ή το καλαµπόκι, κάτι που αποτυπώνεται άλλωστε και στις χρηµατιστηριακές τιµές.

Featured Image