Δήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ν. Ευβοίας και Πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με αφορμή την αδυναμία ενεργοποίησης της κάρτας του Αγρότη

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά την τάξη που έβαλε στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων, προσδιορίζοντας όχι μόνο τις εισροές αλλά και το χρόνο καταβολής τους, αντιμετώπισε το 2016 και το πρόβλημα ρευστότητας του αγροτικού χώρου με τη θέσπιση της κάρτας του Αγρότη.

Δυστυχώς τη φετινή χρονιά η καθυστέρηση στην προσκόμιση της νέας Δήλωσης ΟΣΔΕ οδήγησε, μερικές από τις Τράπεζες που είχαν συμβληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την παροχή ρευστότητας στους αγρότες με βάση τις ενισχύσεις τους, στην ακύρωση της συγκεκριμένης δυνατότητας.

Οι καθυστερήσεις τελικά άρχισαν να αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αλλοπρόσαλλη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θυμίζω όμως ότι μέσω της Κάρτας του Αγρότη θα παρεχόταν ρευστότητα, αφού οι συμβαλλόμενες τράπεζες θα αναλάμβαναν την προεξόφληση της κοινοτικής ενίσχυσης που καταβάλλεται στους αγρότες στα τέλη του έτους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δυνητικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν την κάρτα. Το ποσό της ετήσιας προεξόφλησης υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ και είναι, ουσιαστικά, το 80% της βασικής ενίσχυσης που δίνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μάλιστα το 2018 έγινε επέκταση του πιστωτικού ορίου χρηματοδότησης των αγροτών λαμβάνοντας υπόψη και την Πράσινη Ενίσχυση, ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Featured Image

Η «κάρτα του αγρότη» λειτουργεί ως μηχανισμός για τη μείωση του κόστους παραγωγής, αφού χορηγείται αυστηρά για την προμήθεια αγροτικών εφοδίων, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση του αγρότη, που σήμερα έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο αλλά και για την πληρωμή λογαριασμών ενέργειας, ύδρευσης κ.λπ.

Η τεχνολογική υποδομή στην οποία στηρίζεται η κάρτα αποκλείει τη χρήση της για καταναλωτικούς σκοπούς, αφού επιτρέπει τον διαχωρισμό των καταστημάτων (βάσει κωδικού) που πωλούν προϊόντα ή εμπορεύματα στα οποία μπορεί αποκλειστικά να γίνεται η χρήση της.

Το όφελος, ωστόσο, δεν εξαντλείται στη χορήγηση ρευστότητας. Πολύ περισσότερο λειτουργεί ως εργαλείο για την εξυγίανση της αγοράς, εξομαλύνοντας τις ταμειακές υποχρεώσεις των αγροτών και ενισχύοντας τη διαπραγματευτική τους θέση στο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης, που αποτελεί το αδύνατο σημείο του αγροτικού κόσμου.

Είναι κάρτα-πολυεργαλείο, κάνει αγορές, μέσω POS, από επιχειρήσεις στις οποίες γίνονται αποδεκτές κάρτες πληρωμών με το σήμα Visa International ή MasterCard Worldwide και οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών αναγκών των παραγωγών. Εξοφλεί τρέχουσες οφειλές του έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων. Πραγματοποιεί ανάληψη μετρητών μέχρι ποσοστού 10% του πιστωτικού ορίου του συνδεδεμένου με την κάρτα λογαριασμού.

Τέλος η κάρτα του αγρότη, για όποιον την χρησιμοποιεί, είναι μια πολύ καλή προστασία και για το ακατάσχετο, αφού ο αγρότης ξοδεύει τα χρήματα των ενισχύσεων σε προγενέστερο χρόνο, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο κατάσχεσης των επιδοτήσεων του.»

Featured Image