Ακόμη πιο ελεύθερο γίνεται το πλαίσιο των fast track συντάξεων και των λεγόμενων «συντάξεων εμπιστοσύνης» με σκοπό να παρακαμφθούν επιμέρους εμπόδια και να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο το δύσκολο έργο της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων του ΕΦΚΑ.

Με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή λύνονται… περισσότερο τα χέρια των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ να βγάζουν συντάξεις με ότι στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα σε δημόσια έγγραφα, καθώς πλέον με αυτήν τη fast track διαδικασία θα μπορούν να προσπερνώνται… κάβοι που αφορούν όχι μόνο στον ασφαλιστικό χρόνο αλλά και σε κάθε στοιχείο που αφορά στην θεμελίωση του δικαιώματος, όπως οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, η ασφαλιστέα ιδιότητα ή η προσωπική κατάσταση του αιτούντος. 

Όπως αναφέρουν ειδικοί επί της κοινωνικής ασφάλισης, οι νέες ρυθμίσεις αποτυπώνουν μια προσπάθεια της Διοίκησης «να διευρύνει τις δυνατότητες του ΕΦΚΑ να βγάζει γρήγορα συντάξεις και να αντιμετωπιστούν επιμέρους προβλήματα». 

Η αρχική διάταξη περιόριζε την fast track διαδικασία στον χρόνο ασφάλισης, αναφέρωντας πως «κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης του αιτούντος αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει την ασφαλιστέα ιδιότητα και τον χρόνο αυτής».

Η νέα διάταξη είναι γενικότερη: «Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη θεμελίωση ή την έκταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, όπως η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ο χρόνος ασφάλισής του, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών, αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραψο που είναι πρόσφορο να αποδείξει τα στοιχεία αυτά».

Featured Image

Γενικεύεται έτσι η δυνατότητα και υποχρέωση των υπηρεσιών του e-E.Φ.Κ.Ανα λαμβάνουν υπόψη κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραφο, για την απόδειξη οποιουδήποτε στοιχείου είναι απαραίτητου για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και τον υπολογισμό του ύψους της, όπως είναι η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ο χρόνος ασφάλισής του, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται έτσι να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία απονομής συντάξεων. 

Από την νέα διάταξη ωφελημένοι φαίνεται – σε μια πρώτη ανάγνωση – να βγαίνουν:

 • Υπάλληλοι Δημοσίου που μπορούν να αποδείξουν έξτρα χρόνο ασφάλισης με βεβαιώσεις
 • Ναυτικοί στο Ν.Α.Τ που έχουν πίνακες θαλάσσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης 
 • Ασφαλισμένοι των οποίων η προσωπική κατάσταση επηρεάζει την σύνταξη – για παράδειγμα θα λαμβάνονται υπόψη δημόσια έγγραφα που θα αποδεικνύουν οικογενειακή κατάσταση – αν είναι ο ασφαλισμένος έγγαμος, άγαμος, αν έχει παιδιά κλπ. η υπηρεσία στο στρατό, ενδεχομένως ακόμη και η χηρεία.

Απεγκλωβίζονται χιλιάδες αγρότες 

Με την ίδια τροπολογία απεγκλωβίζονται χιλιάδες αγρότες του πρ. ΟΓΑ, οι οποίοι είναι στα 67 τους και τους λείπουν έως 150 ένσημα για να συμπληρώσουν 4.500 ένσημα ώστε να βγουν στη σύνταξη.

Οι αγρότες του πρ. ΟΓΑ είχαν εξαιρεθεί από αυτή την ρύθμιση – σκούπα τον περασμένο Απρίλιο και τώρα, με διόρθωση της ρύθμισης, εντάσσονται ώστε να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. 

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση:  

 • Αγρότες του τ. ΟΓΑ που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και έχουν κλείσει τα 67 ή τα συμπληρώνουν έως 31/12/2022 – Μπορούν να εξαγοράσουν έως 150 ένσημα για να συμπληρώσουν 15ετία και να βγουν στην σύνταξη με πλήρη σύνταξη. 

Οι προϋποθέσεις 

 • Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης 
 • Επίσης πρέπει να συμπληρώνουν φέτος τα 67 έτη της ηλικίας τους 
 • Να έχουν τουλάχιστον 4.350 ένσημα (δηλαδή 14,5 χρόνια) πραγματικής ασφάλισης (εκτός τα πλασματικά)
 • Εχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλισή τους
 • Δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης
 • Δεν δικαιούνται σύνταξη από άλλο πρώην Ταμείο ή από το εξωτερικό και φυσικά
 • Δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη 

Κόστος αναγνώρισης

 • Η αναγνώριση γίνεται καταβάλλοντας τις αντιστοιχούσες εισφορές με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. 
 • Σήμερα το κατώτατο ημερομίσθιο έχει οριστεί στα 31,85€.
 • Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Featured Image