Απάντηση πρωθυπουργού στους επιλαχόντες σχεδίων βελτίωσης στον Πλατύκαμπο Λάρισας έγινε ενόχληση στον πρωθυπουργό από επιτροπή επιλαχόντων Για τους επιλαχόντες στην ερώτηση, η απάντηση του κ. πρωθυπουργού ήταν: θα ενημερώσω το επιτελείο στο γραφείο μου να δει τι μπορεί να κάνει.

Ντ.Μακάς

Featured Image

Ραντεβού στην Agrothessaly έκθεση 2-5 Μαρτίου