Την έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών για την αδυναμία εξεύρεσης πολιτικής λύσης στην επιτάχυνση των διαδικασιών μετάκλησης πολιτών Τρίτων Χωρών, προκειμένου να εργαστούν ως στην αγροτικής παραγωγή εκφράζει Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας.

Αναλυτικότερα, με σχετική ανακοίνωση, για το ζήτημα των εργατών γης και τις έως τώρα εξελίξεις αναφέρει τα εξής:

«Στις 23 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Μέρος των αποφάσεων ήταν η διορία 15 ημερών ώστε η Κυβέρνηση να ικανοποιήσει πλήρως το αίτημα μας για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών μετάκλησης Πολιτών Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ).

Έως σήμερα η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ 2023-2024 για έγκριση ανώτατου αριθμού θέσεων εργασίας για μετακλήσεις ΠΤΧ ανά Νομό και Περιφέρεια δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Αντιθέτως , δόθηκε παράταση στην προηγούμενη ΚΥΑ 2021-2022 έως τις 28/2/2023. Η παράταση αυτή δεν έχει καμία απολύτως εφαρμογή σε Νόμους που δεν έχουν διαθέσιμες θέσεις (πχ Ν.Λασιθίου). Το ενδεχόμενο δε να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η έκδοση της νέας ΚΥΑ είναι πλέον πιθανό.

Featured Image

Επί της διαδικασίας έγκρισης των αιτημάτων μετάκλησης ΠΤΧ στις Ελληνικές Πρεσβείες, ενημερώνουμε ότι έχει αυξηθεί αριθμός των προσωπικών συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους ΠΤΧ αλλά με ταυτόχρονη κατακόρυφη αύξηση των απορρίψεων αυτών, χωρίς βάσιμη αιτιολογία.

Εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για αυτό το αποτέλεσμα. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας και υλοποιώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ως ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των αγροτών) δηλώνουμε την άρνηση μας να συμμετάσχουμε πλέον ως φορέας, σε οποιοσδήποτε προεκλογική συζήτηση (από οποιαδήποτε πολιτικό χώρο και αν προκληθεί) έως ότου δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Υπενθυμίζουμε ότι οι προτάσεις μας έχουν κατατεθεί εγγράφως και λεπτομερέστατα σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη συζήτηση.

Με βάση τα προηγούμενα, ενημερώνουμε για την πρόθεση μας να κινηθούμε προς κάθε έννομη διαδικασία και καλούμε όλους τους αγρότες της περιοχής που έχουν λάβει απόρριψη στο αίτημα τους για μετάκληση ΠΤΧ, να την προσκομίσουν άμεσα στα γραφεία του Συλλόγου.

Τέλος, η ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση βαραίνει αποκλειστικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά να δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών για εξεύρεση πολιτικής λύσης σε αυτό το μείζον θέμα».

Featured Image