Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση.

Εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄66), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 5035/2023 “Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.” (Α΄76)» εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Featured Image

Δείτε τις οδηγίες εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%A0%CE%A74653%CE%A0%CE%93-%CE%92%CE%941?inline=true

Featured Image