Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται η νέα πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τα μικροδάνεια των αγροτών και μεταποιητικών επιχειρήσεων. Αφενός, για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός των χαμηλότοκων μικρο-δανείων σε αγρότες και αγροτικές μεταποιητικές επιχειρήσεις για μικρές επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.

Featured Image

Αφετέρου, για πρώτη φορά, εγκαινιάζεται η πλατφόρμα KYC by HDB που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές διαδικασίες, να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνη αίτηση και -εφόσον είναι επιλέξιμοι (Φορολογικά
και Ασφαλιστικά ενήμεροι και χωρίς εκκρεμότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ)- η αίτηση τους για τη χρηματοδότηση να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμη σε όσες τράπεζες εκείνοι επιλέξουν. Οι δυνάμεις της αγοράς θα διευρύνουν τις επιλογές τους για σύντομη και χαμηλότοκη δανειοδότηση. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες αλλά και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  www.hdb.gr  για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Ταμείο Μικρών
Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Featured Image