Το Παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους κατόχους αγροτικής γης ότι οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, καθώς και πρόδηλων σφαλμάτων, κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών για τα νησιά του Αιγαίου
είναι οι εξής:

Για Ν.Δωδεκανήσου η προθεσμία υποβολή αντιρρήσεων λήγει για κατοίκους εσωτερικού την 04/04/2022 και εξωτερικού την 26/04/2022
Για Ν.Λέσβου η προθεσμία υποβολή αντιρρήσεων λήγει για κατοίκους εσωτερικού την 30/03/2022 και εξωτερικού την 19/04/2022
Για Ν.Χίου η προθεσμία υποβολή αντιρρήσεων λήγει για κατοίκους εσωτερικού την 26/04/2022 και εξωτερικού την 16/05/2022
Για Ν.Σάμου η προθεσμία υποβολή αντιρρήσεων λήγει για κατοίκους εσωτερικού την 23/03/2022 και εξωτερικού την 12/04/2022
Για Ν.Κυκλάδων η προθεσμία υποβολή αντιρρήσεων λήγει για κατοίκους εσωτερικού την 18/04/2022 και εξωτερικού την 09/05/2022

Περί φημών για “παρατάσεις”

Featured Image

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Κατσαβέλλης Παναγιώτης σημειώνει “Η παράταση, ακόμη κι αν δοθεί, προβλέπεται να είναι ολιγοήμερη και γι αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να εντοπίσουν το μέγεθος και τη φύση του προβλήματός τους στους δασικούς χάρτες και σε συνεργασία με τα δασολογικά γραφεία να προβούν εμπρόθεσμα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες”.

Agrogata

Featured Image