Παράταση δόθηκε με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%91%CE%974653%CE%A0%CE%93-%CE%973%CE%A9?inline=true

Featured Image