Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα, εξέφρασα την απόλυτη υποστήριξή μου στο λαό της Ουκρανίας και επιβεβαίωσα την αποφασιστική συμβολή της Ελλάδας, στις πρωτοβουλίες και δράσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Ταυτόχρονα, κατέθεσα τρεις προτάσεις, ζητώντας:

1. Να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους αγρότες, ώστε το κόστος παραγωγής να κινείται σε ανεκτά επίπεδα.

Featured Image

2. Να στηρίξουμε την καλλιέργεια δημητριακών και ελαιούχων σπόρων, με σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων και στη σταδιακή απεξάρτησή μας από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

3. Να ενεργοποιήσει άμεσα η Ε.Ε μέτρα της ΚΟΑ, ώστε να αντιμετωπιστεί η διατάραξή των αγορών και να απορροφηθούν, από την ελληνική αγορά, τα προϊόντα των οποίων η εξαγωγή θα επηρεαστεί. 

Featured Image