Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις έγκρισης πίστωσης ύψους 31 εκατ. ευρώ για 1.232 Νέους Αγρότες σε Πελοπόννησο και Αττική, ώστε έως την ερχόμενη βδομάδα να ολοκληρωθεί η πληρωμή της α’ δόσης του Μέτρου 6.1.

Αναλυτικότερα οι σχετικές αποφάσεις αναφέρουν:

Featured Image

Πελοπόννησος: διάθεση πίστωσης ποσού 28.427.000,00 ευρώ από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210024 και με τίτλο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 &2022» 3 ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2021 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΔΑΟΠ Πελοποννήσου, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του υπομέτρου.

Αττική: διάθεση πίστωσης ποσού 3.356.500,00 ευρώ (Τρία εκατομμύρια, τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210023 και με τίτλο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, 3η Πρόσκληση, Περιφέρεια Αττικής» στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 & 2022, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του υπομέτρου.