Οι Ευρωπαίοι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό προκαταβολών από τις άμεσες πληρωμές και τις πληρωμές για αγροτική ανάπτυξη, και θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της γης, σε κανονικές περιόδους, όταν δεν χρησιμοποιείται για παραγωγικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα μέτρα για την ξηρασία στην ΕΕ, που υπενθυμίζει η Κομισιόν.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία Επίτροπος Φιλ Χόγκαν εξήγησε σχετικά ότι «αυτές οι παρατεταμένες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ανησυχία στους αγρότες μας, αλλά η Κομισιόν διατηρεί στενές επαφές με τα κράτη μέλη και αξιολογεί την κατάσταση επί τόπου».

«Όπως πάντα, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους αγρότες, που πλήττονται από την ξηρασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να θεσπίσουμε υψηλότερες προκαταβολές πληρωμών καθώς και εξαιρέσεις από ορισμένους κανόνες οικολογικού ελέγχου για τη διευκόλυνση της παραγωγής ζωοτροφών», αναφέρει ο Επίτροπος.

Εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ελήφθησαν δύο αποφάσεις για να βοηθηθούν οι αγρότες:

Featured Image

1) οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν υψηλότερες προκαταβολές – συγκεκριμένα το 70% των άμεσων πληρωμών τους και το 85% των πληρωμών που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη θα διατεθούν στα μέσα Οκτωβρίου για την αποκατάσταση της ταμειακής τους ροής.

2) Απαλλαγή από ορισμένες πράσινες απαιτήσεις για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και τους κανόνες οικολογικής εστίασης για τις εκτάσεις αγρανάπαυσης. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η θέσπιση άλλων τύπων εξαιρέσεων «οικολογικού χαρακτήρα», που θα επιτρέψουν στους γεωργούς μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή ζωοτροφών.

Εκτός από τη συνεχή αξιολόγηση και ανάλυση της ξηρασίας και των επιπτώσεών της μέσω των ευρωπαϊκών δορυφόρων, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με όλα τα κράτη μέλη για να λάβει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ξηρασίας για τους αγρότες και πιο τοπικό επίπεδο.

Όπως στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ λοιπόν έτσι και στην Ελλάδα, εφόσον ζητηθεί από την Κομισιόν, θα μπορούν να χορηγηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο υψηλότερο ποσοστό από τα δικαιώματα (επιδοτήσει), από το σύνηθες 50%.

Featured Image