ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4824/21-05-2024 Ερώτησης Βουλευτών της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ».

“Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση, αναφορικά με την έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, και σε συνέχεια των υπ’ αριθ.πρωτ. 1500.1/79077/2023/148-153/10-11-2023 και 1500.1/12493/2024/29/16-02-2024 Απαντήσεων του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), γνωρίζεται ότι η διαδικασία του ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μετά το πέρας του ελέγχου σώρευσης, η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υ.ΝΑ.Ν.Π. θα προβεί σε όλες τις ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 1175/21-4-2023 κ.υ.α. (Β΄ 2831)”.

Αυτό απαντά το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με την πολυαναμενόμενη από τους κτηνοτρόφους, ενίσχυση, για αγορά ζωοτροφών, Αμάλθεια.

Featured Image

Δείτε την απάντηση

amalthia

 

Featured Image