Δηλώσεις Φ.Π.Α. και επιστροφή ΦΠΑ αγρότη ειδικού καθεστώτος.

Ως αγρότης ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Δεν είστε υπόχρεος στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς οι πωλήσεις των προϊόντων σας και των υπηρεσιών σας δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Δικαιούστε να λάβετε επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή τις λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης.

Featured Image

Το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ είναι 6% επί της αξίας των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχετε πραγματοποιήσει σε κάποιον που είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ.

Ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.

Να θυμάστε ότι:

Η αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ υποβάλλεται από την 1 Μαρτίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η μη υποβολή της αίτησης επιστροφής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στερεί από τον αγρότη ειδικού καθεστώτος το δικαίωμα επιστροφής.