Με απόφαση του οργανισμού ορίστηκε επιτροπή, με το έργο να ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024.

Τη σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης του υπολογισμού των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης για το έτος 2022 και βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και εθνικού αποθέματος 2023 – 2026 αποφάσισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η επιτροπή θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς:

1. Ζωή Πολιτοπούλου, ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

2. Νεκτάριο Σαμαρά, ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Featured Image

3. Σύλβια – Χριστίνε Κρουμπ, ΠΕ Οικονομικού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Υπεύθυνη συντονισμού της Επιτροπής, ορίζεται η Ζωή Πολιτοπούλου.

Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2024.΄

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A14%CE%9446%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%94%CE%973?inline=true

Featured Image