Μπαράζ πληρωμών ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ ΟΠΕΚΑ Συντάξεις για την περίοδο 11 έως 15 Μαρτίου 2024.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής:

Συνολικά τα ποσά που θα καταβληθούν σε δικαιούχους, από τις 11 έως 15 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αλλά και τον ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
σε δικαιούχους για την πληρωμή παροχών τ.ΤΑΥΤΕΚΩ.
σε δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας.
ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ ΟΠΕΚΑ: Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
σε δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Επίδομα γέννησης: Πόσο αυξάνεται η ενίσχυση – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ αναφέρεται στην αύξηση του επιδόματος γέννησης μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και την τροποποίησή του ως προς το καθορισμό της ενίσχυσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει πως για τον καθορισμό του ποσού, λαμβάνεται υπόψιν πλέον ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου.

Featured Image

Τα ποσά έχουν ως εξής:
-2.400 ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
-2.700 ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
-3.000 ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
-3.500 ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.

Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης το επίδομα γέννησης καταβάλλεται πλέον ως εξής:
-δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων 1.200 ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
-δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα 1.350 ευρώ εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
-δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων 1.500 ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
-δύο ισόποσες δόσεις των χιλίων επτακοσίων πενήντα 1.750 ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.

Αναδρομική αύξηση του επιδόματος γέννησης
Η αναδρομική αύξηση του επιδόματος γέννησης, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταβάλλεται στα πρόσωπα που κατέστησαν δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης από 1η.1.2023 και μετά δηλ. στα πρόσωπα εκείνα των οποίων η αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης εγκρίθηκε από την 1η.1.2023 και μετά.

Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης καταβάλλεται στους δικαιούχους χωρίς αυτοί να υποβάλλουν νέα αίτηση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ως εξής:

– στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν λάβει το πλήρες ποσό του επιδόματος γέννησης, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται εφάπαξ τον μήνα Απρίλιο 2024,
– στους δικαιούχους, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο δόσεων του επιδόματος, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Featured Image