-ΟΣΔΕ 2024; Παραμένει κλειστό…

Τα παρακάτω (και όχι μόνο) γίνονται βάσει ΟΣΔΕ 2024…

– Προκήρυξη μείωσης νιτρικών με καλλιεργητικά σχέδια που πρέπει να τηρηθούν ενώ οι παραγωγοί έχουν καλλιεργήσεις…

– Προδημοσίευση βιολογικών με στενά περιθώρια για συμβάσεις με φορείς και ενώ δεν έχουν δηλωθεί ακόμα τα αγροτεμάχια στο ΟΣΔΕ…

Featured Image

– Πρόγραμμα νέων αγροτών… Να σχεδιάζεις … Χωρίς να εφαρμόζεις …

Αλήθεια πώς να προγραμματίσουν οι παραγωγοί τις καλλιέργειες τους και τελικά πως δε θα γίνουν λάθη όταν τίποτα δεν “τρέχει” στην ώρα του;

Του Γιάννη Περουλάκη/facebook

Featured Image