Δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν στη διάθεσή τους χιλιάδες οφειλέτες ώστε να τακτοποιήσουν νέες οφειλές στο Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 19 Απριλίου 2024, ώστε να μην χάσουν άλλες ρυθμίσεις στις οποίες έχουν εντάξει παλαιότερες οφειλές τους.

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους δεν έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα κάποια δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ της οποίας η προθεσμία υποβολής έληγε σε οποιανδήποτε ημερομηνία πριν την 20η Απριλίου 2024.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προχώρησε σε βελτίωση των κανόνων για την απώλεια των ρυθμίσεων οφειλών αλλά και ένα νέο αυτόματο μηχανισμό ειδοποίησης των φορολογουμένων που κινδυνεύουν να χάσουν κάποια ρύθμιση προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχος είναι να περιοριστούν τα φαινόμενα απώλειας ρυθμίσεων που ανοίγουν τρύπες στα κρατικά ταμεία την ώρα που οι ρυθμισμένες οφειλές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Σημειώνεται ότι μέχρι πρότινος η καθυστέρηση υποβολής μιας δήλωσης ΦΠΑ ακόμη και για μια ημέρα ή η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών είχε ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να χάνουν τις ρυθμίσεις τους.

Εντός του Ιουνίου αναμένεται η ΑΑΔΕ να αποστείλει μηνύματα σε όσους κινδυνεύουν να χάσουν τις ρυθμίσεις ώστε να τις τακτοποιήσουν. Στην περίπτωση που χάσουν τη ρύθμιση και επανενταχθούν θα καταβάλλουν υψηλότερο επιτόκιο.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες:

Δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλής προς το Δημόσιο σε περίπτωση που θα προκύπτει νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, εφόσον η νέα αυτή οφειλή εξοφληθεί ολοσχερώς ή τακτοποιηθεί με νέα ρύθμιση δόσεων εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της.

Δεν θα επέρχεται απώλεια ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής κάποιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ, εφόσον η δήλωση αυτή υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Κεντρικό ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ

Με το νέο μηχανισμό που έχει καθιερώσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα ειδοποιούνται οι φορολογούμενοι για επικείμενη απώλεια ρύθμισης και απειλή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Featured Image

Ειδικότερα με το νέο μηχανισμό:

Θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης

⁠Σε περίπτωση που φορολογούμενος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις θα λαμβάνει ειδοποιήσεις συμμόρφωσης ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα και εάν δεν το κάνει η απώλεια της ρύθμισης θα γίνεται με κεντρική διαδικασία και όχι από τον κάθε τοπικό Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Mόλις το 5,7% των οφειλών σε ρύθμιση

Eνώ τα χρέη «φουσκώνουν» μόλις το 5,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4,76 δισ. ευρώ με το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών.

Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (23,9%) εντοπίζεται στο εύρος 500 με 10.000 ευρώ, ενώ εντός αυτού του εύρους το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών αγγίζει το 26,2% για ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ.

Ωστόσο, τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (24,1%) και αγγίζει το 26,5% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό (30,3%) οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 34,3% στην κατηγορία 10.000 με 20.000 ευρώ.

Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 20.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).

Πηγή: imerisia.gr

Featured Image