Οκτώ συνολικά προσκλήσεις για την αγροτική ανάπτυξη θα ενεργοποιηθούν σταδιακά από τώρα έως το τέλος του έτους, με τις αιτήσεις στήριξης να πρέπει να υποβληθούν βάσει της ΕΑΕ 2024.

Οι προσκλήσεις αφορούν τη μεταποίηση, τα βιολογικά προϊόντα, τους νέους αγρότες, τη σύσταση ομάδων παραγωγών, το πρόγραμμα ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, τις αυτόχθονες φυλές, την προστασία μελισσοσμηνών και την εξισωτική αποζημίωση. Αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 και θα ενεργοποιηθούν μέσω των νέων προσκλήσεων που θα «τρέξουν» σταδιακά.

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναμονή, προετοιμαζόμενοι με βάση τις προδημοσιεύσεις των προσκλήσεων, περιμένοντας την επίσημη έναρξη από το ΥΠΑΑΤ.

Οι ενεργοποιούμενες παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Π3-73-2.3): Με προϋπολογισμό 135 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις θα κυμαίνονται από 400.001 έως 5 εκατ. ευρώ. Θα μοριοδοτηθούν επιχειρήσεις σε πληγείσες περιοχές ή σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης. Η πρόσκληση αναμένεται σύντομα.

Εξισωτική Αποζημίωση (Π3-71): Για το έτος 2024 με τρεις δράσεις: ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Η πρόσκληση αναμένεται σύντομα.

Featured Image

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (Π3-77-1.1): Με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ, η στήριξη καταβάλλεται ανά έτος και μειώνεται κατά 2% ανά έτος στην πενταετία. Η προκήρυξη έχει καθυστερήσει.

Εφαρμογή της μεθόδου ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (70-1.3.2): Με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και πενταετείς δεσμεύσεις. Νέες επιλέξιμες καλλιέργειες είναι η καρυδιά και τα εσπεριδοειδή. Η πρόσκληση αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών (Π3-70-1.5): Οι δεσμεύσεις ξεκινούν από τις 21/5/2024 και είναι πενταετούς διάρκειας. Η πρόσκληση αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.
Προστασία μελισσοσμηνών (Π3-70-1.6): Με προϋπολογισμό 18,8 εκατ. ευρώ και δεσμεύσεις έξι ετών. Η ενίσχυση για τη βιολογική μελισσοκομία ανέρχεται σε 1.650 ευρώ/έτος. Η πρόσκληση αναμένεται στις 30 Ιουνίου 2024.

Μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές (Π3-70-2.1): Με προϋπολογισμό 287.597.058 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 έως τις 30 Ιουνίου 2024. Η 1η πρόσκληση αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (Π3-75.1): Με προϋπολογισμό 590 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση αναμένεται το φθινόπωρο. Η στήριξη κυμαίνεται από 30.000 έως 42.500 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Πηγή: ypaithros.gr

Featured Image