Οι κρίσεις διευθυντών στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται με τις διαδικασίες που είχε εκκινήσει η προηγούμενη διοίκηση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό του οργανισμού για διάφορους λόγους, όπως π.χ. των αποσπάσεων.

“Αποδεχόμαστε από την έκδοση της παρούσας την παραίτηση του τακτικού υπαλλήλου Μπούρκουλα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας, λόγω απόσπασης”, αναφέρεται σε απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Featured Image

Δείτε μια ακόμα απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%936%CE%9746%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%9A2%CE%A6?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image