Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι τιμές ενίσχυσης για τις συνδεδεμένες ρυζιού και σανοδοτικών ψυχανθών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: “Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 339,47 ευρώ/εκτάριο”.

Επίσης: “Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 81,72 ευρώ/εκτάριο”.

Featured Image

Δείτε τις αποφάσεις

ryzi

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image