Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά στο facebook:

Περιήγηση στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της έκθεσης, η οποία αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος για όλο το φάσμα της γεωργίας με ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφία, ενώ ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών για τον τομέα.

Featured Image

Η φετινή Salon International de l’Agriculture (page officielle) επικεντρώνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην επίτευξη της ομαλής πράσινης μετάβασης στον κτηνοτροφικό κλάδο, παράλληλα με την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του τομέα, την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών και την αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων.