Σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση για «Διόρθωση απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», η πρόσληψη αφορά την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%9A%CE%A746%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%9873?inline=true

Featured Image