Η AGEA (ο Ιταλικός οργανισμός πληρωμών) ενημέρωσε ότι έκλεισε το 2023, εξασφαλίζοντας μια συνεχή ροή πληρωμών και ρευστότητα, όπως απαιτείται από τις νέες πολιτικές της ΚΑΠ.

Ο ίδιος ο οργανισμός πληρωμών υπογραμμίζει σε σχετική του ανακοίνωση τα ακόλουθα:

Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και πληροφόρησης υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο η AGEA επηρεάζει το εθνικό γεωργικό σύστημα:

Featured Image

για την Ενιαία Αίτηση , από τις 16 Οκτωβρίου 2023 έχουν καταβληθεί πληρωμές 885.118.218,76 € μεταξύ προκαταβολών και υπολοίπων.
για την Αγροτική Ανάπτυξη – μεταξύ παλιού και νέου προγραμματισμού – 637.935.645,29 € εκταμιεύθηκαν το 2023.

Η Agea, στη λειτουργία του συντονισμού και ελέγχου στη διαχείριση των κονδυλίων που θα εκταμιευθούν στις διάφορες περιφερειακές διοικήσεις, προστατεύει τόσο τον παλιό προγραμματισμό όσο και τη νέα ΚΓΠ (σχετικά με το 2023-2027 με 37 δισ. ευρώ και 173 παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα), με στόχο πρωτίστως να ενισχύσει και να υποστηρίξει εκείνες τις περιοχές – Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Σικελία και Απουλία – που εξακολουθούν να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περίπλοκο οικονομικό πλαίσιο λόγω της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης.

Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν χάρη σε μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση με στόχο την απλοποίηση και την αυτοματοποίηση.