Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού είναι προσωρινά κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της 3ης διμηνιαίας δόσης.

Η διμηνιαία δόση, που αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, θα καταβληθεί την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις την Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 08.00.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για να λάβουν τα χρήματα οι δικαιούχοι από το συγκεκριμένο βοήθημα είναι τα εξαρτώμενα τέκνα να φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από τη βαθμίδα προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο). Το ίδιο ισχύει και για την επάρκεια φοίτησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να προχωρήσει σε διαδοχικές διασταυρώσεις όσον αφορά τις απουσίες των μαθητών.

Featured Image

Επίδομα παιδιού Α21 και δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από το αρμόδιο υπουργείο, είναι:

Έλληνες πολίτες,
ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ,
πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και ελβετοί πολίτες,
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων,
ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών,
δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος και
πολίτες άλλων κρατών.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image