Αύξηση από 400 έως 1.500 ευρώ προβλέπεται και αναδρομικά στο επίδομα γέννησης για δικαιούχες γυναίκες, που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2023.

Ειδικότερα, το νέο επίδομα γέννησης θα έχει αναδρομική ισχύ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2023 ενώ αυξάνεται μόνιμα από 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο σε 2.400 έως 3.500 ευρώ, με αύξηση κατά 400 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως του αριθμού των τέκνων, το οποίο καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.

Σημειώνεται ότι όσες απέκτησαν παιδί μέσα στο 2023 και υπέβαλαν αίτηση προκειμένου να λάβουν το εν λόγω επίδομα, θα βρίσκονται στην αναμονή μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο.

Πώς διαμορφώνεται το επίδομα γέννησης 2024

Δικαιούχος είναι η μητέρα που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχει ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

Το επίδομα γέννησης αναπροσαρμόστηκε και είναι ανάλογο του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας (όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του παιδιού).

Δείτε πώς διαμορφώνεται το επίδομα γέννησης:

Μέχρι πρότινος η ενίσχυση διαμορφωνόταν σε 2.000 ευρώ και καταβαλλόταν σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών μιας οικογένειας. Το ποσό ήταν προκαθορισμένο και δεν άλλαζε καθώς ήταν το ίδιο για κάθε παιδί.

Ποιους αφορά το επίδομα γέννας

Το επίδομα γέννας, θεσμοθετήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2020 και προσδιορίστηκε στα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται και ισχύει και για τις γεννήσεις που έγιναν εντός του 2023: Η αύξηση του ποσού είναι προοδευτική και συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων.

Η ενίσχυση, αυξήθηκε και διαμορφώνεται ως εξής:

Featured Image

2.400 ευρώ, για όσους έχουν ένα παιδί

2.700 ευρώ, για εκείνους που έχουν δύο

3.000 ευρώ, για οικογένεια που αριθμεί μετά τη νέα γέννηση 3 παιδιά

3.500 ευρώ, για το τέταρτο παιδί ή και περισσότερα

Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού. Η 2η δόση καταβάλλεται 5 μήνες από τον μήνα της γέννηση του παιδιού.

Τι αναφέρεται στη τροπολογία

Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που φέρει τον τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» ενσωματώθηκαν τα παρακάτω άρθρα για το επίδομα γέννας:

Άρθρο 29: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνεται το χορηγούμενο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επίδομα γέννησης. Το νέο, αυξημένο ποσό διαβαθμίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της κάθε οικογένειας όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου, με στόχο την ενθάρρυνση και τη στήριξη των οικογενειών. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται αύξηση της τάξεως των τετρακοσίων (400) ευρώ για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα πριν από τη γέννηση, κλιμακούμενη για κάθε επόμενο τέκνο και φθάνοντας το επιπλέον ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δικαιούχους με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα πριν τη γέννηση.

Άρθρο 30: Προβλέπεται η αναδιαμόρφωση του ποσού των δόσεων του επιδόματος γέννησης, ώστε να εναρμονίζονται με την αύξηση του επιδόματος γέννησης.

Άρθρο 31: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή του αυξημένου νέου επιδόματος γέννησης από 1η.1.2023 μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης.

Άρθρο 32: Προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους του επιδόματος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την αναγκαία προσαρμογή του μέτρου σε τυχόν νέα δεδομένα.