Το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Βέροιας απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών:

ΤΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ από ΠΑΓΕΤΟ της 30/3/2023

Τα πορίσματα είναι στο Κοινοτικό Κατάστημα ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων είναι μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ το μεσημέρι της 19/2/2024.

Featured Image

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση ή να πληροφορηθούν για το πόρισμα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Ανταποκριτή στο τηλέφωνο 2331350528.

Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς από την σελίδα του ΕΛΓΑ www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ κωδικοί taxis net/ Πορίσματα.

Featured Image