Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να κλείσει η πλατφόρμα των αιτήσεων για το Market Pass.

Πριν την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμών, στις 8 Ιανουαρίου, διενεργούνται τελικοί έλεγχοι για όλους του αιτούντες της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως ως προς τα μέλη του νοικοκυριού.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τόσο τους δικαιούχους που είχαν λάβει την αίτηση σε προηγούμενους κύκλους του Market Pass και λαμβάνουν την ενίσχυση των μηνών Αυγούστου – Οκτωβρίου 2023 αυτόματα, όσο και τους νέους αιτούντες. Μετά τον έλεγχο και την πλήρωση των προϋποθέσεων διενεργείται η σχετική πληρωμή.

Υπενθυμίζεται ότι, παράταση έλαβε και η διάρκεια ισχύς των ψηφιακών καρτών μέχρι και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η οικονομική ενίσχυση, ανέρχεται στο ποσό του 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ, ενώ το ύψος της ξεκινά από 22 ευρώ ανά μήνα, για μονομελή νοικοκυριά και πρόκειται να προσαυξηθεί κατά 10 ευρώ, για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Ωστόσο το εν λόγω όριο αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι εξαρτώμενα τέκνα.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης για πληρωμή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, η ενίσχυση αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή πληρωμή έως την 15η Ιανουαρίου 2024.

Με βάση τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η ισχύς των ψηφιακών καρτών στις οποίες καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση παρατείνεται έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Featured Image

Στο μεταξύ υπογραμμίζεται ότι για τους αιτούντες που υπέβαλαν αίτηση μέχρι την 31η Οκτωβρίου, δόθηκε η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής των στοιχείων για τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης (μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή πίστωσης σε ψηφιακή κάρτα) έως και την 31η Οκτωβρίου. Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τέλος, για εκείνους που υπέβαλαν αίτηση μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής των παραπάνω στοιχείων ισχύει έως και την 8η Ιανουαρίου 2024, οπότε η αίτηση οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η μεταβολή της σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τι ακολουθεί σε περίπτωση απόρριψης της πίστωσης του Market Pass
Κατά τη διάρκεια της τελευταίες προβλεπόμενης ημερομηνίας πληρωμών, πραγματοποιούνται σχετικοί έλεγχοι για όλους τους αιτούντες της οικονομικής ενίσχυσης, κυρίως προς τα μέλη κάθε νοικοκυριού. Οι εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνουν τους δικαιούχους που είχαν λάβει την αίτηση σε προηγούμενες φάσεις του Market Pass και λαμβάνουν την ενίσχυση των μηνών Αυγούστου – Οκτωβρίου 2023 αυτόματα, αλλά και σε νέους αιτούντες. Αμέσως μετά τον έλεγχο και την πλήρωση των προϋποθέσεων διενεργείται η σχετική πληρωμή.

Κάπου εδώ τονίζεται, ότι εάν απορριφθεί η διαδικασία πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή, χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό, ο αιτών που θα ενημερωθεί, θα έχει δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις μετά την 8η Ιανουαρίου 2024 και να υποβάλλει εκ νέου την αίτηση μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2024.

Κατά την περίπτωση αυτή, σημειώνεται ότι, η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα του market pass ή στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2024. Ωστόσο, εάν τυχόν υπάρξει απόρριψη της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του μέσου καταβολής της ενίσχυσης.

Πηγή: powergame.gr

Featured Image