Την διάθεση πίστωσης ποσού 3.966.000,00 € από την Σ.Α.Ε. 082/1, προκειμένου να πληρωθούν οι Δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» της Παράτασης της 1ης Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 του Υπομέτρου 10.1 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενέκρινε το ΥπΑΑΤ.

Μετά και από αυτή την έγκριση, πρέπει να θεωρείται θέμα ημερών και η σχετική πληρωμή των δικαιούχων, που έμειναν εκτός των υπόλοιπων πληρωμών αγροπεριβαλλοντικών.

Featured Image

Δείτε την απόφαση εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%A714653%CE%A0%CE%93-%CE%9E0%CE%9E?inline=true

Featured Image