Αναρτήθηκαν στη διαύγεια αποφάσεις του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδη σχετικά με τη μελισσοκομία.

Δείτε λεπτομερώς παρακάτω:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%955546%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%9C%CE%A59?inline=true

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A6%CE%A146%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A7%CE%970?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%93%CE%9946%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%91%CE%92%CE%92?inline=true

Featured Image