Την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για τους εργάτες γης του τέως ΟΓΑ μέχρι τέλος Μαΐου ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του του ΕΦΚΑ αποφάσισε την έγκριση παράτασης της ασφαλιστικής ικανότητας στους εργάτες γης του τ. ΟΓΑ έως 31.05.2024, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των εκκαθαρίσεων να έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Featured Image

Ο λόγος για αυτήν την παράταση είναι το γεγονός ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές των εκκαθαρίσεων των εργατών γης του τέως Ο.Γ.Α. δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Featured Image