Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει του αγρότες και κοιτάζει μπροστά στα αγροτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στήριξε με τα υπομέτρα του αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, για το Υπομέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης δαπανήθηκαν συνολικά 47,8 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, τα οποία χωρίζονται στις εξής δράσεις:

Δράση 4.1.1. (Σχέδια Βελτίωσης): 47,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ

Δράση 4.1.2. (Μικρά Αρδευτικά): Προϋπολογισμός 170 χιλιάδες ΕΥΡΩ (δεν έχουν πληρωθεί ακόμα)

Δράση 4.1.3. (Σχέδια Βελτίωσης): 240 χιλιάδες ΕΥΡΩ

Featured Image

Στο Υπομέτρο 4.2 του ΠΑΑ που αφορά την Μεταποίηση Προϊόντων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 επιδοτήθηκαν 18 ωφελούμενοι με συνολικό ποσό πληρωμής 16 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Σχετικά με το Υπομέτρο 6.1- Νέοι Γεωργοί, στην πρόσκληση του έτους 2016 εντάχθηκαν συνολικά 1726 δικαιούχοι με συνολικό ποσό πληρωμής 33 εκατομμύρια ΕΥΡΩ, ενώ στην αντίστοιχη πρόσκληση του 2021 έχουν ενταχθεί 1843 νέοι αγρότες με συνολικό προϋπολογισμό 48 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις προκηρύχθηκε το υπομέτρο 6.3 με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 375, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 3,7 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα που αφορούν το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, το Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής (πράσινος τρύγος) και το Πρόγραμμα Δακοκτονίας, οι πληρωμές αναλύονται ως εξής:

Αναδιάρθρωση Αμπελώνων: 713 δικαιούχοι, 9 εκατομμύρια ΕΥΡΩ
Πρώιμη Συγκομιδή: 123 δικαιούχοι, 400 χιλιάδες ΕΥΡΩ
Πρόγραμμα Δακοκτονίας: 3,75 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε για την αποτίμηση της επίδρασης του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρατηρήθηκε πως το ΑΕΠ της ΠΔΕ αυξήθηκε κατά 170 εκατομμύρια ευρώ, 3500 νέοι ξεκίνησαν την αγροτική εκμετάλλευσή τους, δημιουργήθηκαν 6500 νέες θέσεις εργασίας, το 78% των ωφελούμενων έχει ανανεώσει τον μηχανολογικό και κτηριακό εξοπλισμό του, 8 στους 10 πραγματοποίησαν αύξηση στον κύκλο εργασιών του, ενώ το 85% των ωφελούμενων παρατήρησε σημαντική αύξηση της παραγωγής του.

Featured Image