Τις ανακοίνωσε ο Συνεταιρισμός.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΗ CLUB ΕΚΤΟΣ CLUB

ΕΝΑΡΞΗ – 28/7 160 160
ΑΠΟ 29/7 – 31/7 155 155
ΑΠΟ 1/8 – 3/8 150 150
ΑΠΟ 4/8 – 6/8 150 145
ΑΠΟ 7/8 – 9/8 150 140
ΑΠΟ 10/8 – 15/8 150 135
ΑΠΟ 16/8 – 25/8 150 130
ΑΠΟ 26/8 – 28/8 150 135
ΑΠΟ 29/8 – 31/8 150 140
ΑΠΟ 1/9 – 5/9 150 145
ΑΠΟ 6/9 – 8/9 150 150
ΑΠΟ 9/9 – 12/9 155 155
ΑΠΟ 13/9 – 20/9 160 160
ΑΠΟ 21/9 – ΤΕΛΟΣ 165 165.

Οι τιμές αναφέρονται στην κατηγορία 5 brix.

Η τιμή αυτή ισχύει για καρπούς κατάλληλους (κόκκινοι και ακέραιοι) >= 80 % της νωπής τομάτας , ενώ για κατάλληλους καρπούς <80% της νωπής τομάτας η τιμή μειώνεται κατά 5 ευρώ.

Featured Image

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της ποσότητας της σύμβασης κατά τουλάχιστον 90% (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ), η τιμή θα μειώνεται κατά 10 ευρώ.

Οι τιμές για παράδοση στο εργοστάσιο Φαρσάλων είναι για αποστάσεις < 25 ΚΜ 4 ευρώ & για αποστάσεις > 25 KM 2 ευρώ χαμηλότερα σε κάθε κατηγορία.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

https://www.thessto.gr/wp-content/uploads/2024/01/times-nopis-viomixanikis-ntomatas.pdf