Από τις 8 έως 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπου θα δοθούν 54.700.00 ευρώ σε 48.850 δικαιούχους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 8 έως 12 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Featured Image

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

4 εκατ. ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Featured Image