Ενημέρωση από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών. Οκτώ μήνες μετά τον Daniel.

Ερευνητική ομάδα του ΙΒΚΦ σε συνεργασία με το εργαστήριο Εδάφολογίας της Γεωπονικής του ΑΠΘ προχώρησαν στην επισκόπηση, δειγματοληψία εδάφους και αποτύπωση της εικόνας που εμφανίζουν οι παρακάρλιες περιοχές καθώς με την απομάκρυνση των νερών αποκαλύπτονται οι συνέπειες του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου στη περιοχή.

Η πρώτη οπτική εκτίμηση δείχνει ότι η παραμονή των εδαφών επί μήνες κάτω από το νερό επηρέασε σημαντικά τη δομή του εδάφους, τη γονιμότητα και τη βιολογία του.

Featured Image

Η απουσία της βλάστησης είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών, γεγονός που δείχνει ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της βιολογικής λειτουργίας των εδαφών. Στοιχεία για τη δομή και την γονιμότητα των εδαφών θα μπορούν να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων.

Σημαντικές επισημάνσεις

Μεγάλη προσοχή στο χρόνο επέμβασης με τα τρακτέρ! Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος έχει στεγνώσει αρκετά για να αποφύγετε περαιτέρω προβλήματα συμπίεσης του εδάφους.
Είναι σημαντικό να υπάρχει η όποια βλάστηση σε αυτά τα εδάφη που θα βοηθήσει στην ταχύτερη αποκατάσταση της βιολογικής τους δραστηριότητας. Οι ζωντανές ρίζες παρέχουν τροφή στα απαραίτητα για τη λειτουργία του εδάφους μικρόβια.

Featured Image