Όταν είναι για είσπραξη εισφορών ο ΕΛΓΑ ανταποκρίνεται, όταν έχει ζημιές όμως, δεν κάνει το ίδιο.

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν στην ελληνική ύπαιθρο οι ζημιές από τον μαύρο ακανθώδη αλευρώδη στα εσπεριδοειδή. Το θέμα συζητήθηκε και στη βουλή, μέσω εγγράφων, από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ: “Ζητήθηκε από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) η εκπόνηση σχετικού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Περιορισμός της εξάπλωσης του Μαύρου ακανθώδη αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus (Quintance) Hemiptera: Aleyrodidae με βιολογικές μεθόδους». Το πρόγραμμα είναι χρονικής διάρκειας τριών ετών και συνολικού προϋπολογισμού 228.000 €. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ το 2022. Συγκεκριμένα, από 01 Μαρτίου 2022, το ΜΦΙ υλοποιεί το έργο με τίτλο «Περιορισμός της εξάπλωσης του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη Aleurocanthus spiniferus (Quintance) Hemiptera: Aleyrodidae με βιολογικές μεθόδους» που χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΑΤ για μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου μέσω της εφαρμογής της μεθόδου της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης που αφορά στην εισαγωγή και εξαπόλυση υμενοπτέρων παρασιτοειδών, όπως είναι τα είδη Encarsia smithi και Amitus hesperidum. Το ΜΦΙ, μετά από επισκέψεις σε διάφορες χώρες, κατάφερε να εντοπίσει και να συλλέξει τα παρασιτοειδή του εντόμου. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση των πρώτων πειραματικών εξαπολύσεων των παρασιτοειδών του εντόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί η επιβίωσή του στις συνθήκες του ελλαδικού χώρου (τέτοιες εξαπολύσεις έχουν γίνει σε περιοχές, όπως η Κέρκυρα και η Άρτα). Συμπερασματικά, σε όσες περιοχές εφαρμόσθηκε η απελευθέρωση φυσικών εχθρών, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης επιτυχίας, οι πληθυσμοί του αλευρώδη είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός των φυσικών εχθρών του. Με την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις που προβλέπονται, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα για την εφαρμογή της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης του Ευρωπαϊκού & Μεσογειακού Οργανισμού για την Προστασία των φυτών (EPPO PM 6/2 (3)”.

Featured Image

Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΛΓΑ που διαβιβάστηκε στη βουλή: Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές που προξενούνται στην ηρτημένη παραγωγή των καλλιεργειών ,που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια που προαναφέρθηκαν ανωτέρω , ( χαλάζι, καύσωνας κ.λ.π.) , στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο. Επίσης, δεν καλύπτονται οι ζημιές, ( π.χ. ασθένειες ) που δευτερογενώς οφείλονται στα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, καθώς και οι ζημιές που προξενούνται από άλλα, εκτός από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια, ανεξάρτητα αν αυτά προηγούνται, ακολουθούν ή συμβαίνουν ταυτόχρονα με τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια. 2.Κατόπιν τούτων από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε εσπεριδοκαλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Άρτας από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.ΓΑ.. Ιωαννίνων διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια μη καλυπτόμενα ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ειδικότερα για τις ανωτέρω καλλιέργειες από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. παρατηρήθηκαν εντομολογικές προσβολές ( μαύρος ακανθώδης αλευρώδης) στις εσπεριδοκαλλιέργειες . O ΕΛ.Γ.Α. παρακολουθεί με συνεχείς επισημάνσεις την πορεία των καλλιεργειών προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 3.Επίσης και για την ένταξη τέτοιων ζημιών σε πρόγραμμα ΚΟΕ (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ), θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για την γεωργία και δασοκομία.

Σύμφωνα με έγγραφου του Μπενάκειου: “Σε όσες περιοχές εφαρμόσθηκε η απελευθέρωση φυσικών εχθρών, υπήρξε επιτυχής αντιμετώπιση του αλευρώδη. Με με την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζονται να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα για την εφαρμογή της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης του Ευρωπαϊκού & Μεσογειακού Οργανισμού για την Προστασία των φυτών (EPPO PM 6/2 (3)”.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image