Οριστικό τέλος στο θρίλερ που κρατάει εδώ και δύο χρόνια με τις ενστάσεις χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, οι οποίοι κόπηκαν από τις ενισχύσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής που χορηγήθηκαν την περίοδο της πανδημίας ή έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που ανέμεναν, φαίνεται να βάζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέτασης ολοκληρώνεται έως τις 30 Απριλίου.

Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος επανεξέτασης, όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι υφυπουργοί Οικονομικών. Οι αιτούσες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήματα επανεξέτασης, ενημερώνονται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ, μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ποσό ενίσχυσης προς καταβολή. Για τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν ενίσχυσης τους, αφαιρείται το ποσό της ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί.

Όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δικαιωθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβάλει, θα λάβουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούνται και θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Οι προϋποθέσεις

Η απόφαση προβλέπει τη διόρθωση των οικονομικών δεδομένων, για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

Featured Image

Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αιτιολογημένο αίτημα επανεξέτασης.
Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία. Τα στοιχεία για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση να συμπληρωθούν εκ των υστέρων της υποβολής της αίτησης χορήγησης, γίνονται αποδεκτά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωριστεί ως 31.3.2021.
Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019, 2020 έως 31.3.2022 και το φορολογικό έτος 2021 έως 31.12.2023, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν. Ειδικά οι επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Νοεμβρίου ως 31 Οκτωβρίου ή και από 1 Δεκεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και 2020, έως την 31η.05.2022.
Κατά την καταχώριση των οικονομικών δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη οι αιτούσες επιχειρήσεις:
Έχουν πραγματοποιήσει αριθμητικά σφάλματα που αφορούν αποκλειστικά σε αναριθμητισμούς, ή σφάλματα στην χρήση των μηδενικών ψηφίων ή της υποδιαστολής για στοιχεία που έχουν καταχωριστεί, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyBusinessSupport», ή στον κωδικό 312 (Κύκλος εργασιών ΦΠΑ) της δήλωσης ΦΠΑ, ή στον κωδικό 047 (Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) ή/και
δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ο ως άνω κωδικός έχει συμπληρωθεί με μηδέν ή με λάθος ποσό.
Πότε εισπράττει η επιχείρηση ζεστό χρήμα.

Η καταβολή τυχόν ποσών ενισχύσεων που προκύπτουν καταβάλλονται στις αιτούσες επιχειρήσεις μόνο εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ, κατά την κρίση της, ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης, σύ και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων κατά τα έτη 2017 και επόμενα, που συνιστούν φοροδιαφυγή
Δεν έχουν πραγματοποιήσει παύση εργασιών κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης
Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Πηγή: imerisia.gr

Featured Image