Μια ακόμα παραίτηση στον οργανισμό των πληρωμών.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%92%CE%9346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A5%CE%937?inline=true

Featured Image

Με άλλη απόφαση γίνεται «Παράταση απόσπασης υπαλλήλου».

https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%A9%CE%A946%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A1%CE%9D%CE%9C?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image