Στις 19 Απριλίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Λειτουργίας της Ισπανίας με την οποία μειώνονται οι δείκτες Καθαρής Απόδοσης και η γενική μείωση που ισχύει το 2023 στο σύστημα αντικειμενικής εκτίμησης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, το λεγόμενο σύστημα μονάδων, για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAPA) για μείωση των εν λόγω δεικτών και λαμβάνει υπόψη τα φαινόμενα ξηρασίας κι άλλες εξαιρετικές περιστάσεις που επηρέασαν την κερδοφορία πολλών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά το 2023.

Με τη δημοσίευση αυτής της απόφασης, η κυβέρνηση συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα μέτρα στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων, θεσπίζοντας γενική μείωση 15% στην καθαρή απόδοση, στην οποία προστίθεται μείωση μεταξύ 30% και 80% στους κλάδους, που πλήττονται περισσότερο από τις κλιματικές αντιξοότητες και τη διατήρηση των εκπτώσεων για την αγορά αγροτικού ντίζελ (35%) και λιπασμάτων (15%).

Η διάταξη καθορίζει μια γενική μείωση της καθαρής απόδοσης κατά 15% στην οποία θα είναι επιλέξιμοι οι περίπου 800.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι που πληρώνουν φόρους στο πλαίσιο του συστήματος ενότητας. Ορισμένοι κλάδοι επωφελούνται επίσης από ειδικές μειώσεις, οι οποίες είναι 80% στην περίπτωση των κάστανων, 50% για τα δημητριακά, τα όσπρια, τις ελιές και τη μελισσοκομία και 30% για τα οινοποιήσιμα σταφύλια και τους εκτατικούς τομείς της κτηνοτροφίας.

Featured Image

Υπολογίζεται ότι το σύνολο των μειώσεων που προβλέπονται στη διάταξη που δημοσιεύτηκε σήμερα αντιπροσωπεύει μείωση της φορολογικής βάσης της τάξης των 1.750 εκατ. ευρώ.

Η διάταξη επιτρέπει και φέτος στους φορολογούμενους στην αντικειμενική γεωργική εκτίμηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων να μειώσουν την προηγούμενη καθαρή απόδοση κατά 35% για την απόκτηση αγροτικού ντίζελ και 15% για την αγορά λιπασμάτων.

Επιπλέον, διατηρούνται οι μειώσεις στους διορθωτικούς δείκτες για τις ζωοτροφές που αγοράζονται από τρίτους και για τις αρδευόμενες καλλιέργειες που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Συγκεκριμένα, ο δείκτης που ισχύει για τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες που τροφοδοτούν ζώα με ζωοτροφές και άλλα προϊόντα που αποκτήθηκαν από τρίτους καθορίζεται σε 0,5, υπό την προϋπόθεση ότι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της ποσότητας των προϊόντων διατροφής που καταναλώνονται και ισχύει τόσο για τους κλάδους εντατικής όσο και για τους κλάδους εκτατικών κτηνοτρόφων. Ο διορθωτικός δείκτης για τις καλλιέργειες σε αρδευόμενες εκτάσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μειώνεται στο 0,75.

Πηγή: Hortoinfo

Featured Image