Όπως έγραψε το Agronewsomb μετά τις 9 άρχισαν οι πιστώσεις των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με αναφορές αγροτών οι πιστώσεις άρχισαν με υπόλοιπα ενιαίας τα οποία όμως είναι εξαιρετικά λίγα ως ποσά και οι αγρότες είναι ανάστατοι…

Featured Image

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image