Αφορά το έτος 2023.

Στον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο του Στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, για το έτος ενίσχυσης 2023, προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Featured Image

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που πήρε ΦΕΚ στις 26 Απριλίου “το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 88,86 ευρώ/εκτάριο”, δηλαδή στα 8,8 ευρώ ανά στρέμμα.

Δείτε την απόφαση που δημοσιεύει πρώτο το Agronewsbomb

apofashstari
Featured Image