Έδωσε στους εμπλεκόμενους προθεσμία για διορθώσεις έως την 1η Ιουλίου.

Συνεχίζει το αδιέξοδο με το πλήρες άνοιγμα των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2024, ιδιαίτερα μάλιστα μετά από σχετική απορριπτική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ για απόρριψη παραδοτέου έργου εκ μέρους όσων εμπλέκονται στο έργο

Όπως είχε γράψει πρώτο το Agronewsbomb, στις 23 Ιουνίου έληγε η σχετική προθεσμία για να παραδώσουν οι δυο εταίροι το έργο για αξιολόγηση από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπερ και εγένετο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από απόφαση που ανέβηκε στη διαύγεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός απέρριψε το παραδοτέο Φ5.Π2.1.1 ΠΚ “λόγω της ασυμφωνίας με τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής προσφοράς της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών, όπως αναλυτικά εκτίθενται στο εν λόγω πρακτικό”, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην απόφαση.

Μάλιστα στην ίδια απόφαση αναφέρεται εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι: “Τάσσουμε προθεσμία 5 ημερών, ήτοι μέχρι την 01 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μμ, για την αντικατάστασή του παραδοτέου Φ5.Π2.1.1 ΠΚ, με νέο, όπως αναφέρεται στο πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής παρακολούθησης έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπογραφείσας”.

Οι πληροφορίες φέρεται να θέλουν την απόρριψη να σχετίζεται με τη γλώσσα προγραμματισμού στην οποία είναι γραμμένο το έργο κι ενώ φουντώνουν οι φήμες για οριστική εγκατάλειψη της δήλωσης ΟΣΔΕ και των δεδομένων που τη συνοδεύουν από το κυβερνητικό cloud καθώς διαπιστώνεται παταγώδης αποτυχία, όπως έχει γράψει πολλάκις το Agronewsbomb, στις πληρωμές πέντε χρόνια τώρα.

Featured Image

Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από τους αρμόδιους είναι αν τελικώς θα υπάρξει άλλη λύση, σε περίπτωση ενδεχόμενης, νέας απόρριψης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τις επόμενες ημέρες, αλλά και τι θα σημάνει εκ μέρους της ένωσης εταιρειών κάτι τέτοιο σε επίπεδο προσφυγών στη δικαιοσύνη, κάτι που αν τελικώς συμβεί, δεν αποκλείεται και να τινάξει στον αέρα όλο το ΟΣΔΕ.

Δείτε την απόφαση εδώ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%95%CE%9A46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%98%CE%A49?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image