Η Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Κυριαρχίας Τροφίμων της Ισπανίας κατέσχεσε 1.546 κιλά καρπούζια στην Τενερίφη από την Κόστα Ρίκα και εισήχθη παράνομα στο νησί, καθώς οι κανονισμοί απαγορεύουν αυτό το φρούτο να προέρχεται από εκτός Ισπανίας.

Κατά τον έλεγχο, το τεχνικό προσωπικό του εν λόγω τμήματος εντόπισε δύο παρτίδες καρπουζιών διαφορετικής προέλευσης στη Mercatenerife, όπως διευκρινίζεται σήμερα Δευτέρα σε ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπουργείου Γεωργίας.

Η πρώτη αποτελούνταν από τρεις παλέτες με 86 κιβώτια, βάρους περίπου 1.546 κιλών από την Κόστα Ρίκα, ενώ η δεύτερη, βάρους 470 κιλών, προερχόταν από την Αλμερία, αν και η επισήμανση της δεν έδειχνε την ακριβή προέλευση του προϊόντος.

Δεδομένων των αμφιβολιών για την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα, ζητήθηκαν από την εταιρεία εμπορίας τιμολόγια και για τα δύο είδη, τα οποία περιελάμβαναν την αγορά συνολικά 8.500 κιλών αυτού του φρούτου, εκ των οποίων μόνο 2.016 κιλά μπόρεσαν τελικά να εντοπιστούν, οπότε όλα δείχνουν ότι το υπόλοιπο της παραγωγής είχε ήδη πωληθεί ή διανεμηθεί.

Featured Image

Μετά την αναγνώριση, οι επιθεωρητές κατέσχεσαν ολόκληρη την παραγωγή και συνέταξαν έκθεση για τα φρούτα της Κόστα Ρίκα από την πρώτη παρτίδα και για την έλλειψη σαφήνειας ως προς την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα της δεύτερης.

Ως συνέπεια της μη συμμόρφωσης, η εταιρεία έχει αναφερθεί σύμφωνα με τον Φυτοϋγειονομικό Νόμο και το Διάταγμα που θεσπίζει φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς για τις Καναρίους Νήσους σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση φυτών και φυτικών προϊόντων. Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να συνεπάγονται σοβαρή παράβαση, με πρόστιμα που κυμαίνονται από 3.001 έως 120.000 ευρώ.

Πηγή: Hortoinfo

Featured Image